Nghiên cứu: “123456” là mật khẩu phổ biến nhất trong năm 2023

Nghiên cứu: “123456” là mật khẩu phổ biến nhất trong năm 2023

Báo cáo mới từ công ty cung cấp giải pháp quản lý mật khẩu NordPass đã tiết lộ danh sách 200 mật khẩu phổ biến nhất trong năm 2023. Và vẫn như các năm trước thì top 10 vẫn bao gồm các mật khẩu rất kém bảo mật, có thể bị bẻ khoá trong vòng chưa đến một giây bằng các công cụ dò mật khẩu brute-force đơn giản.

Top 10 mật khẩu phổ biến nhất 2023

TTTop 10Thời gian bẻ khoáSố lượng user được thống kê
1123456< 1 giây4.524.867
2admin< 1 giây4.008.850
312345678< 1 giây1.371.152
4123456789< 1 giây1.213.047
51234< 1 giây969.811
612345< 1 giây728.414
7password< 1 giây710.321
8123< 1 giây528.086
9Aa123456< 1 giây319.725
101234567890< 1 giây302.709

Mật khẩu phổ biến nhất năm nay là “123456”. Mật khẩu này không đứng nhất thì cũng đứng nhì trong danh sách từ năm 2019 đến nay: 2019 đứng thứ 2, 2020 và 2021 đứng nhất, 2022 đứng thứ 2 sau “password” và trở lại vị trí đầu tiên trong năm 2023.

Mật khẩu phổ biến thứ 2 là “admin”. Đây là mật khẩu mặc định trên nhiều thiết bị khác nhau.

Trong năm 2023 thì những chuỗi số liên tiếp vẫn là sự lựa chọn chủ yếu của người dùng, với 6 trong top 10 là những mật khẩu dạng này: “123456” (thứ 1), “12345678” (thứ 3), “123456789” (thứ 4), “1234” (thứ 5), “12345” (thứ 6), “123” (thứ 8) và “1234567890” (thứ 10).

“password” sau khi đứng thứ nhất vào năm ngoái thì năm nay đã tụt xuống vị trí thứ 7, lần đầu tiên lọt khỏi top 5 từ 2019 đến nay.

Danh sách 200 mật khẩu phổ biến nhất 2023

Xem TẠI ĐÂY.