Vài thông tin chia sẻ tới anh em: Chấm dứt dịch AIDS - Thanh niên sẵn sàng; hiện 85% ca mắc mới là nam, 1 nửa trong đó từ 16-29 tuổi

Vài thông tin chia sẻ tới anh em: Chấm dứt dịch AIDS - Thanh niên sẵn sàng; hiện 85% ca mắc mới là nam, 1 nửa trong đó từ 16-29 tuổi

Hôm qua mình có đi dự buổi khởi động tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS được tổ chức ở Bắc Ninh nên có 1 vài thông tin chia sẻ tới anh em. Có nhiều con số khá khô khan, nhưng để mình chia sẻ sau, còn hôm nay nói về 1 số thành tựu của Việt Nam đã