DANH SÁCH THUÊ BAO TRÚNG THƯỞNG CTKM ‘TRẢ LỜI NGAY- ĐÓN QUÀ VỀ TAY’ TỪ NGÀY 26/02 ĐẾN HIỆN TẠI DỊCH VỤ USSD HAPPY

DANH SÁCH THUÊ BAO TRÚNG THƯỞNG CTKM ‘TRẢ LỜI NGAY- ĐÓN QUÀ VỀ TAY’ TỪ NGÀY 26/02 ĐẾN HIỆN TẠI DỊCH VỤ USSD HAPPY

STTThuê bao nhận thưởngGiá trị giải thưởng
184828100xxx100.000 VNĐ
284834860xxx100.000 VNĐ
384916651xxx100.000 VNĐ
484834092xxx100.000 VNĐ
584941145xxx100.000 VNĐ
684919712xxx100.000 VNĐ
784856120xxx100.000 VNĐ
884949586xxx100.000 VNĐ
984948388xxx100.000 VNĐ
1084914850xxx100.000 VNĐ
1184388151xxx100.000 VNĐ
1284886005xxx100.000 VNĐ
1384917878xxx100.000 VNĐ
1484859873xxx100.000 VNĐ
1584852989xxx100.000 VNĐ
1684829889xxx100.000 VNĐ
1784915547xxx100.000 VNĐ
1884827036xxx100.000 VNĐ
1984855347xxx100.000 VNĐ
2084836300xxx100.000 VNĐ
2184848532xxx100.000 VNĐ
2284825758xxx100.000 VNĐ
2384857505xxx100.000 VNĐ
2484859651xxx100.000 VNĐ
2584858873xxx100.000 VNĐ
2684838928xxx100.000 VNĐ
2784916356xxx100.000 VNĐ
2884843222xxx100.000 VNĐ
2984859401xxx100.000 VNĐ
3084941147xxx100.000 VNĐ
3184947185xxx100.000 VNĐ
3284886700xxx100.000 VNĐ
3384916356xxx100.000 VNĐ
3484915969xxx100.000 VNĐ
3584825924xxx100.000 VNĐ
3684918416xxx100.000 VNĐ
3784823533xxx100.000 VNĐ
3884947285xxx100.000 VNĐ
3984824002xxx100.000 VNĐ
4084857726xxx100.000 VNĐ
4184838393xxx100.000 VNĐ
4284823898xxx100.000 VNĐ
4384834483xxx100.000 VNĐ
4484914849xxx100.000 VNĐ
4584918537xxx100.000 VNĐ
4684946303xxx100.000 VNĐ
4784946996xxx100.000 VNĐ
4884889055xxx100.000 VNĐ
4984941548xxx100.000 VNĐ
5084846116xxx100.000 VNĐ
5184859115xxx100.000 VNĐ
5284853065xxx100.000 VNĐ
5384948902xxx100.000 VNĐ
5484916198xxx100.000 VNĐ

(Thời gian trao thưởng cho các thuê bao trúng thưởng theo danh sách trên từ 16/08 – 31/08
Xem danh sách trúng thưởng đợt 1 tại đây !
)

(Thời gian trao thưởng cho các thuê bao trúng thưởng theo danh sách trên từ 14/03 – 19/07/2018
Xem danh sách trúng thưởng đợt 2 tại đây !
)