Nếu bạn chưa biết: Apple từng phải trả tiền để dùng tên iPad, iPhone

Nếu bạn chưa biết: Apple từng phải trả tiền để dùng tên iPad, iPhone

iPad hay iPhone là những tên gọi đã quá phổ biến nhưng trong quá khứ, Apple từng phải đấu tranh, đàm phán hay thậm chí là trả tiền để sử dụng. Apple từng thích đặt tên sản phẩm với việc bắt đầu bằng chữ ‘i’ và sau đó là những cái tên rất cơ bản và phổ thông dễ nhớ. Tuy nhiên nhiều trường hợp họ không phải hãng đầu tiên sử dụng tên đó.

Khi iPhone ra mắt năm 2007, Apple ngay lập tức bị Cisco, công ty lĩnh vực mạng kiện vì sử dụng tên gọi đã được họ đăng ký thương hiệu. Hai công ty sau đó đã đạt được thỏa thuận để Apple sử dụng tên iPhone, và sau này là cả iOS, cái tên mà Cisco cũng nắm quyền sở hữu. Hoặc trước đó năm 1982, Apple phải trả một số tiền cho công ty có tên McIntosh để sử dụng tên Macintosh cho máy tính, sau này rút gọn chỉ là Mac.

Với cái tên iPad, thậm chí Apple phải trả nhiều tiền hơn, 4 triệu đô cho Fujitsu. iPAD là tên gọi một thiết bị màn hình 3"5 cảm ứng ra mắt năm 2000 và được sử dụng để quản lý theo dõi kho hàng, bán hàng. Trước đó Fujitsu cũng đã phải đấu tranh để sử dụng tên iPAD từ Mag-Tek. Sự việc rất phức tạp phía sau, văn phòng thương hiệu và sáng chế Mỹ cũng từ chối cấp thương hiệu iPAD cho riêng Fujitsu nhưng cuối cùng, Apple vẫn phải trả 4 triệu đô để dàn xếp sự việc này và sử dụng tên iPad từ đó về sau.