Thử thách ngày 20/04/2024 4 câu hỏi:

Câu 1: Nhat Ban noi tieng voi loai thit gi
1.Thit bo Koebe
2.Thit bo Kobe

Đáp án đúng là : ấn xem đáp án

Câu 2: Tu qua da phat gian tiep, ban thang chi duoc cong nhan khi bong cham mot cau thu khac, dung hay sai?
1.Dung
2.Sai

Đáp án đúng là : ấn xem đáp án

Câu 3: so luong hang hoa ma nguoi ban san sang ban trong mot thoi ky nhat dinh la
1.So luong cau
2.So luong hang
3.So luong cung

Đáp án đúng là : ấn xem đáp án

Câu 4: Cho cac chu so 1,2,3,4,5,6,7,8,9.Co ? So chan co 3 chu so # nhau duoc lap ra tu cac chu so tren
1.225
2.252
3.242
4.224

Đáp án đúng là : ấn xem đáp án