Thử thách ngày 06/12/2023 4 câu hỏi:

Câu 1: Mon an dac trung cua Duc la gi
1.Ca
2.Xuc xich

Đáp án đúng là : ấn xem đáp án

Câu 2: Nguyen Ai Quoc da doc So thao lan thu nhat Luan cuong ve van de dan toc va van de thuoc dia o dau?​
1.Trung Quoc
2.Lien Xo

Đáp án đúng là : ấn xem đáp án

Câu 3: Loi keu goi toan quoc khang chien duoc Bac viet o dau
1.Lang Van Phuc - Ha Dong
2.48 Pho Hang Ngang
3.Di tich Cao Bang

Đáp án đúng là : ấn xem đáp án

Câu 4: NHTM co chuc nang gi
1.Quan ly tien
2.Nhan tien gui va cho vay
3.Tao tien,thanh toan,tin dung va cung ung DV
4.KD tien

Đáp án đúng là : ấn xem đáp án