Thử thách ngày 06/10/2022 4 câu hỏi:

Câu 1: Dong bang song Cuu Long co may tinh
1.15
2.13

Đáp án đúng là : ấn xem đáp án

Câu 2: To chuc cong san nao ra doi dau tien o Viet Nam
1.Dong Duong CS
2.An Nam CS

Đáp án đúng là : ấn xem đáp án

Câu 3: Chan da dieu co may mong?
1.  3
2.  2  
3.4

Đáp án đúng là : ấn xem đáp án

Câu 4: Cho cac chu so 1,2,3,4,5,6,7,8,9.Co ? So chan co 3 chu so # nhau duoc lap ra tu cac chu so tren
1.225
2.252
3.242
4.224

Đáp án đúng là : ấn xem đáp án