Thử thách ngày 13/08/2022 4 câu hỏi:

Câu 1: Quoc gia nao khong thuoc khoi ASEAN
1.Thai Lan
2.Trung Quoc

Đáp án đúng là : ấn xem đáp án

Câu 2: Chien khu cach mang nao duoc goi la De tu chien khu ?
1.Tran Hung Dao
2.Quang Trung

Đáp án đúng là : ấn xem đáp án

Câu 3: Khu vuc Tay Nguyen co may tinh
1.7
2.5
3.6

Đáp án đúng là : ấn xem đáp án

Câu 4: 9 ngon nui cua nen am nhac the gioi la 9 ban giao huong cua ai
1.Beethoven
2.Mozart
3. Franz Joseph Haydn 
4.Carl Orff

Đáp án đúng là : ấn xem đáp án