Thử thách ngày 28/03/2023 4 câu hỏi:

Câu 1: Ha Noi T&T vo dich V-League 2016 voi bao nhieu diem?
1.52
2.50

Đáp án đúng là : ấn xem đáp án

Câu 2: Real Madrid ghi duoc bao nhieu ban thng trong tran CK UEFA Champions League 2000 ?
1.3
2.2

Đáp án đúng là : ấn xem đáp án

Câu 3: Nguoi thuong co bao nhieu nhiem sac the
1.48
2.46
3.44

Đáp án đúng là : ấn xem đáp án

Câu 4: Khi nao 1 xe lua chay 50m/h se toi san ga neu luc 5h chieu, no cach san ga 5m
1.5h 3 phut
2.5h 4 phut
3.5h
4.5h 6 phut

Đáp án đúng là : ấn xem đáp án