Thử thách ngày 04/12/2022 4 câu hỏi:

Câu 1: Dong bang song Cuu Long co may tinh
1.15
2.13

Đáp án đúng là : ấn xem đáp án

Câu 2: To chuc An Nam Cong san Dang duoc thanh lap vao thoi gian nao?
1.Thang 08/1929
2.Thang 06/1928

Đáp án đúng là : ấn xem đáp án

Câu 3: Do thi bieu dien quan he giua gia ca voi luong cau ve mat hang do la  
1.Duong cong cau
2.Duong cong gia
3.Duong cong cau

Đáp án đúng là : ấn xem đáp án

Câu 4: Tu ,2,3,4 lap cac so TN co 4 cso khac nhau doi 1.Tong gia tri tat ca cac so lap thanh bang
1.66660
2.55550
3.66660
4.55505

Đáp án đúng là : ấn xem đáp án