Tròn 23 năm kể từ ngày Windows XP lần đầu được công bố chính thức

Tròn 23 năm kể từ ngày Windows XP lần đầu được công bố chính thức

Tròn 23 năm kể từ ngày Windows XP lần đầu được công bố chính thức (05/02/2001). Cột mốc lịch sử đáng nhớ của Microsoft khi HĐH này thành công hơn cả Windows 98, 2000. Nó đã hỗ trợ rất nhiều cho sự phát triển của các doanh nghiệp toàn cầu. Ngay cả hệ thống ATM của nhiều ngân hàng lớn toàn cầu đều chạy phiên bản Windows XP Embedded (HĐH nhúng). Thậm chí có một cách quảng cáo rất sáng tạo là trong vài bộ phim điện ảnh Mỹ cũng có vài cảnh quay chiếc máy PC đang chạy Windows XP

Cái tên XP có nghĩa là eXPerience!